ALGEMENE VOORWAARDEN

1.Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand door het indienen van een mail door de cliënt, deelnemer of het inschrijven via evenement en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Atelier Gigiwood.
1.3 Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

2.Inschrijvingen
2.1 Na inschrijving ontvangt u binnen de 24uur een (elektronische) ontvangstbevestiging (via e-mail).
2.2 Als een workshop vol zit, kunt u mij mailen om u op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van uw e-mail ‘reservelijst [desbetreffende workshop of cursus]’. Vermeld daarbij uw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, neem ik zo snel mogelijk contact met u op.
2.3 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.
2.4 De inschrijving is pas definitief na betaling van het voorschot.

3. Annulering/verplaatsing door Atelier Gigiwood
3.1 Atelier Gigiwood is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld.
3.2 Atelier Gigiwood is gerechtigd de workshop of de datum van een workshop te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren.
3.3 Atelier Gigiwood is gerechtigd bij ziekte van de docent de aangeboden workshop te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.
3.4 De workshop vindt alleen plaats mits er minimaal 3 deelnemers zijn. Bij minder deelnemers kan de workshop niet doorgaan.

4.Betaling
4.1 Mocht u beschikken over een kortingscode, dan dient u deze bij de inschrijving of tijdens de workshop te vermelden. Na betaling kunnen kortingscodes niet meer worden ingevoerd, noch worden er restituties gedaan om deze te compenseren.
4.2 Bij elke workshop wordt een voorschot gevraagd, deze dient onmiddellijk betaald te worden na de inschrijving. Wanneer deze niet wordt betaald, wordt u niet toegelaten op de workshop. Annuleer je jouw inschrijving uiterlijk 5 dagen voor de workshop, dan wordt deze terugbetaald. Wanneer je annuleert binnen de 5 dagen voor de workshop, wordt deze niet terugbetaald.

5.Klachten
5.1 Heb je een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact met Atelier Gigiwood op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
5.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

6.Aansprakelijkheid
6.1 Atelier Gigiwood aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.
6.2 Tijdens de workshop en cursussen wordt er gewerkt met materialen die tot 300 graden Celsius gaan. Atelier Gigiwood is niet aansprakelijk voor beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden.
6.3 Atelier Gigiwood is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. Tijdens de workshop wordt er duidelijk uitgelegd hoe er met de pennen moet worden omgegaan alsook alle veiligheidsvoorschriften worden vermeld. Mocht er een ongeval gebeuren met lichamelijk letsel als gevolg door het zich niet houden aan de voorschriften dan is Atelier Gigiwood niet verantwoordelijk.

7.Overige
7.1 Atelier Gigiwood behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
7.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
7.3 Mocht een deelnemer hinder veroorzaken voor of tijdens een workshop of cursus, behoudt Atelier Gigiwood zich het recht voor om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop. Tevens kan besloten worden de deelnemer te weren voor toekomstige workshops. In dergelijke gevallen wordt het betaalde bedrag niet gerestitueerd.
7.4 Atelier Gigiwood behoudt zich te allen tijde het recht voor om de inhoud van workshops en cursussen te wijzigen en/of prijzen aan te passen.
7.6 Indien een deelnemer, ondanks herhaalde verzoeken, weigert te voldoen aan de veiligheidsvoorschriften tijdens de workshop, kan Atelier Gigiwood besluiten de deelnemer te verwijderen zonder restitutie van het betaalde bedrag. Veiligheidsinstructies worden tijdens de workshop uitgelegd, en naleving hiervan is vereist om de veiligheid van alle deelnemers te waarborgen.